Kết Quả Đo Lường Đồng Hồ Nước Tại Khánh Hòa

Qua kết quả thanh tra 99.505 đồng hồ nước thuộc vật tư ngành nước đang sử dụng đã phát hiện 404 đồng hồ đo nước do 2 đơn vị quản lý khó khăn trong việc tháo gỡ để quá hạn kiểm định về đo lường.

Đưa đi kiểm tra ngẫu nhiên sai số cho phép 64 đồng hồ nước đang sử dụng tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh đã phát hiện 34 đồng hồ đo lưu lượng nước của 04 doanh nghiệp quản lý không đạt yêu cầu về đo lường có cả sai số âm và sai số dương.

ket-qua-do-luong-dong-ho-nuoc-tai-tinh-khanh-hoa